Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Notarial forretning vil sige, at retten bekræfter identiteten på en person, der skriver under på et dokument.

Hvis du vil have bekræftet en underskrift, skal du henvende dig til kredsretten i den retskreds, som du bor i.

Hvis du for eksempel laver et testamente, vil du normalt bruge notarial forretningen til at bekræfte, at du er den person, der skriver under, og at du er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamente.

Udlændinge kan få notaren til at bekræfte, at deres ansættelsespapirer er ægte, når de søger arbejds- og opholdstilladelse i Grønland.

Husk at kredsretten ikke har pligt til at vejlede, om hvorvidt dokumentet er juridisk bindende – eksempelvis hvorvidt et testamente overholder arveloven. Derfor er det en god idé at få retshjælpen eller en advokat til at kigge dokumentet igennem på forhånd.

Her kan du se, hvad du skal medbringe, hvis du skal have lavet notarial forretning:

Det originale dokument, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra.
Ved testamente skal du medbringe en genpart af testamentet.
Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så spørg retten, hvad der ellers kan bruges.
Notaren kan også anmodes om at foretage lodtrækninger som uvildig instans.

Sidst opdateret: 09. august 2019