Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Hvis du har bevis for, at nogen skylder dig penge, kan du anmode fogedretten om at inddrive pengene.

Det kan du få brug for, hvis skyldneren ikke betaler af sig selv.

Dit bevis for, at du har penge til gode hos skyldneren, kaldes et fundament. Det kan være en dom fra en inkassosag eller en civil sag. Det kan også være et dokument, hvor skyldneren har skrevet under på, at han eller hun skylder dig penge.

Når du afleverer en anmodning om tvangsfuldbyrdelse hos fogedretten, skal du betale en retsafgift på 300 kroner.

Fogedretten vil inddrive pengene til dig ved for eksempel at gøre udlæg i skyldnerens ejendele. Hvis skyldneren ikke kan betale hele sin gæld med det samme, kan der blive lavet en afdragsordning. Du har krav på at få solgt de ejendele, der er gjort udlæg i, hvis skyldneren ikke betaler sine afdrag til tiden.

Hvis skyldneren ikke har noget af værdi og er insolvent, slutter sagen, og du får dit fundament tilbage. Du kan først starte en ny fogedsag efter 6 måneder ved at sende sagen igen og betale ny retsafgift. Hvis skyldneren stadig er insolvent, får du dog disse penge tilbage.

 

Sidst opdateret: 09. august 2019