Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Her finder du afgørelser afsagt af Grønlands Landsret siden 2016.

Domssamlingen består af landsrettens domme primært i kriminalsager samt dommen der blev anket fra kredsretten.

 

Afgørelser i 2019

Afgørelser i 2018

Afgørelser i 2017

Afgørelser i 2016

Sidst opdateret: 02. oktober 2019