Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

En person eller virksomhed kan anlægge en civil sag for at få afgjort en uenighed med en anden person eller virksomhed.

En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part derfor anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, som kan gennemtvinges over for den anden part. Som sagsøger skal du kunne bevise din påstand for at vinde sagen.

I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:

  • betale et beløb
  • foretage en nærmere beskrevet handling
  • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
  • anerkende en rettighed

Civile sager starter ved Retten i Grønland. Begge parter har mulighed for at anke dommen til landsretten.

Hvis du vinder en civil sag, der handler om et pengekrav, kan du efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet.

En eventuel fogedsag kan derfor kun startes, hvis modparten ikke anker sagen. Ellers skal du afvente rettens dom.

Se hvordan du anlægger en civil sag

Sidst opdateret: 04. oktober 2019