Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Hvis du skal møde i Retten i Glostrup, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Svendborg består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger til højre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Svendborg.

Åbningstider

Retten i Svendborg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Svendborg

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Svendborgs forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Svendborg.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Svendborgs officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Notar på Ærø

Ca. en gang om måneden har notaren træffetid på Ærø på Æræskøbing Bibliotek, Søndergade 16B, 5970 Ærøskøbing. Her skal du ikke bestille tid, men blot møde op med dine dokumenter. Notaren er næste gang på Ærø onsdag den 24. maj 2019 kl. 15.00-15.30.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Svendborg har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 106. 
IBAN: DK2202164069134106
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Svendborg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161603 
CVR-nr. 67 67 39 13
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er parkeringspladser bag Retten i Svendborg på Christiansvej 41. Hvis der ikke er ledige p-pladser, kan du parkere langs Christiansvej over for retsbygningen.

Retten er inden for gå-afstand (ca. 1,3 km) fra Svendborg station. Togene kører til og fra Odense til Svendborg Station hver halve time. Nærmeste busstoppested er Hjerteparken på Mølmarksvej, hvor linje 230 standser.

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret tre pladser til biler med handicap-skilt, og der er en rampe, så kørestolsbrugere kan undgå trappen til hovedindgangen.

Find rundt i retten

[Her kan være et etagekort]

Ved grundlovsforhør i weekender benytter man en anden indgang end hovedindgangen. Indgangen findes til venstre for hovedindgangen, hvor man skal tage trappen ned og derefter op. Døren findes herefter på højre hånd.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Svendborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Svendborg. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Svendborg skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Særligt ved retssal 1 og 2

I retssal 1 og 2 er der via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene.

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores iPad. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med dankort. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: svendborg@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Svendborgs konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 106. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. [LINK]

Sidst opdateret: 17. juni 2019