Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid.
Gå til Advokatvagten på Frederiksberg
Gå til Valby Advokatvagt
Gå til Borgerretshjælpen
Gå til Københavns Retshjælp
Gå til Københavns Advokaters Retshjælp

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten på Frederiksberg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten på Frederiksberg, att. centralsekretariatet. 
Mail: central.frb@domstol.dk
Tlf. 9968 5020

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beneficerede advokater er advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.
Gå til listen over beneficerede advokater  

Udover rettens beneficerede advokater, har en række advokater oplyst, at de yder offentlig retshjælp.
Gå til listen over retshjælpsadvokater 

Efter retsplejelovens § 735, stk. 1, skal forsvarere beskikkes af rettens præsident. Efter retsplejeloven skal retten endvidere påse, at den der møder som rettergangsfuldmægtig for en part er befuldmægtiget til dette. Hvis der er beskikket en forsvarer for en sigtet/tiltalt, er det den pågældende forsvarer, der fremgår som den, der har fuldmagten.

I tilfælde af en ombeskikkelse, skal retten derfor sikre sig, at der foreligger et ønske fra den sigtede/tiltalte om, at en anden advokat end den, der allerede er beskikket og dermed har fuldmagten, skal overtage forsvaret og dermed fuldmagten. Retten stiller derfor krav om dokumentation fra enten den sigtede/tiltalte eller en meddelelse fra indehaveren af fuldmagten, når der anmodes om ombeskikkelse.

Dokumentation ved anmodninger om ombeskikkelse kan ske enten ved at fremsende sigtedes/tiltaltes skriftlige ønske om ombeskikkelse, eller ved at den allerede beskikkede forsvarer anmoder om ombeskikkelse over for retten.

 

Autoriserede bobestyrere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobestyrere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobestyrere

Autoriserede bobehandlere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobehandlere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobehandlere

Sidst opdateret: 26. juni 2019