Find ret

Danmark er delt op i 24 retskredse med hver sin byret. Udover at behandle civile sager og straffesager har hver byret sin egen afdeling for fogedret, skifteret og familieret og boligret.

Find ret