Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten på Færøerne.

Kontakt retten på Færøerne

Telefonnummer og mail til retten

Sorenskriveren (Dommeren)
C. Pløyensgøta 1
Postboks 28
FO-110 Tórshavn

Åbningstid:

Ekspedition 9.00-15.00

Telefon: +298 31 10 03
Telefax: +298 31 83 13

Mail: post@sorinskrivarin.fo

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten på Færøerne 

Aftale om tid for besøg kan træffes med kontorfuldmægtig Tórhalla Tórhallsdóttir på tlf. nr. +298 31 10 03.

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten på Færøerne

Indsæt tekst

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 20. august 2019