Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Hovedreglen er, at alle retsmøder er offentlige. Alle har derfor som udgangspunkt adgang til at møde op i retten og overvære et retsmøde.

Som udgangspunkt er alle retsmøder åbne for offentligheden. Medmindre dommeren har bestemt andet. I de fleste tilfælde kan du derfor komme ind direkte fra gaden og overvære retshandlingerne.

Vær dog opmærksom på, at du ifølge retsplejeloven for Færøerne, skal være fyldt 18 år, for at overvære en retssag.

Hvordan finder jeg tidspunktet for retsmødet?

Alle oplysninger om tid og sted finder du på den aktuelle retsliste.

Retslisterne er rettens plan over, hvilke retsmøder, der er fastlagt i den nærmeste fremtid.

Retslisten bliver opslået på domhuset og på denne hjemmeside.

Gå til retslister

Retten kan ikke påtage sig at give information om udsatte retsmøder, men oplysning om aflysning og udsættelse af retsmøder kan fås ved telefonisk henvendelse til dommerkontoret.

Gå til kontaktoplysninger

 

Skal man ringe på forhånd og aftale et besøg?

Retten på Færøerne disponerer over 2 retslokaler, hvor der alene er plads til henholdsvis 9 og 18 tilhørere.

Af praktiske grunde vil det derfor være en fordel på forhånd at træffe aftale med dommerkontoret om, hvornår besøget kan finde sted, herunder ikke mindst med hensyn til at udvælge hvilke sagstyper, der kunne have særlig interesse for de pågældende besøgende, fx elever.

Dette giver også retten mulighed for at beramme sagen til foretagelse i den største retssal med plads til flest mulige tilhørere, ligesom der eventuelt kan afsættes tid for dommeren til enten før eller efter retsmødet at give en kort orientering om retsvæsenet, herunder eventuelt svare på spørgsmål fra elever og lærere.

Hvem skal jeg kontakte for at aftale et besøg?

Aftale om tid for besøg kan træffes med kontorfuldmægtig Tórhalla Tórhallsdóttir på tlf. nr. +298 31 10 03.

Skal jeg vide noget særligt vedrørende studiebesøg?

Offentligheden i retsplejen giver mulighed for, at folkeskoler, gymnasier, handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner eller foreninger, som et led i undervisningen kan overvære retssager som tilhørere. Alle sager bliver behandlet mundtligt, hvilket betyder, at der er gode betingelser for at følge med i, hvad de forskellige aktører foretager sig.

For den, som arrangerer et studiebesøg i retten, er det vigtigt at tænke på, at det kan forekomme, at nogen i gruppen af elever eller studerende måtte være i familie med eller bekendt til nogen af parterne.

Det er ønskværdigt, hvis læreren eller gruppelederen inden studiebesøget i retten, hvor der overværes en retssag, informerer klassen eller gruppen om, at det ikke er tilladt at forstyrre forhandlingerne i retten gennem samtale eller lignende. Det samme gælder medbringelse af mad og drikkevarer. For at undgå forstyrrelse af retsmødet bør ind- og udgang til retsmødet ske i tilslutning til pauser i retsmødet.

Må man tage billeder eller optage lyd i retten?

Nej, mobiltelefoner skal være slukket under retsmødet, ligesom det ikke er tilladt at fotografere eller foretage lydoptagelser inde i retssalen.

 

Er der retsmøder, jeg ikke kan få lov at overvære?

Ja. Enkelte retsmøder behandles for lukkede døre, fx faderskabssager og ægteskabssager.

Retten kan også i andre tilfælde vælge at lukke døren eller nægte tilhørere adgang til retslokalet på grund af pladsmangel eller af andre grunde.

Sidst opdateret: 26. august 2019