Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt som vidne i en retssag ved Retten på Færøerne.

Hovedsagligt er færøsk det sprog som anvendes, dansk kan dog også anvendes.

Hvis du skal vidne har du modtaget en vidneindkaldelse med posten.

Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. Der er ikke fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Retten på Færøerne, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt. 

Retten på Færøerne består af en retsbygning. Hovedindgangen er fra C.Ployensgøta 1.
Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen er lige når du kommer ind.

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte den afdeling, du er indkaldt af. 

Mere info om det at vidne 

Alle øvrige oplysninger om det være vidne i retten, er generelt gældende for alle vidner i Danmark. Det kan du derfor læse mere om på fællessitet for Danmarks Domstole. Her kan du fx få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten. 

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 11. september 2019