Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Retshjælpen på Færøerne yder gratis juridisk hjælp til enkeltpersoner. Der kan også være økonomisk hjælp at hente hos dit forsikringsselskab eller du kan i visse tilfælde søge om fri proces.

Retshjælpen på Færøerne er bemandet med jurister, der er ansat i det offentlige, private virksomheder og på advokatkontorer.

Hvordan får jeg retshjælp?

Alle kan henvende sig til retshjælpen:

  • personer i hovedstadsområdet skal henvende sig personligt på kontoret
  • personer andre steder i landet kan henvende sig telefonisk eller skrive/faxe til retshjælpen
  • personer, der ikke er i stand til at møde personligt, kan henvende sig telefonisk eller skrive/faxe til retshjælpen.

Retshjælpen ligger på adressen:

Rættarhjálp Føroya
Gongin 20
FO - 100 Tórshavn
tlf. 31 98 23.

 

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få gratis hjælp til:


Her skriver I lidt om, hvad man konkret kan få hjælp til

 

 

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Der ydes dog ikke hjælp i disse tilfælde:

  • til erhvervsdrivende, hvis rådgivningen drejer sig om virksomheden
  • skriftlig hjælp til udfærdigelse af skøder, pantebreve, ægtepagter, m.v.
  • sager vedrørende æreskrænkelse, m.v.

Kan jeg få retshjælpen med i retten?

Retshjælpen møder ikke i retten:

  • retshjælpen kan ikke repræsentere dig under en retssag
  • som udgangspunkt møder retshjælpen ikke i foged- og skiftesager
  • retshjælpen kan bistå med at ansøge om fri proces og yde anden vejledning.


Har retshjælpen tavshedspligt?

Ja, retshjælpen har tavshedspligt og alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Retshjælpsforsikring og fri proces

Kan jeg få hjælp fra forsikringen?

De fleste forsikringer har tilknyttet en retshjælpsforsikring. Du kan søge dit forsikringsselskab om dækning af sagsomkostningerne, fx advokatbistand.

Kan jeg søge om fri proces?

Hvis du ikke har en forsikring, der dækker omkostningerne, kan du søge Rigsombudet om fri proces.

Henvendelse herom rettes til:

Rigsombudsmanden på Færøerne
Amtsmansbrekka 4
FO - 100 Tórshavn
tlf. 35 12 00

Her kan også oplyses nærmere om betingelserne for at få bevilget fri proces.

Læs mere om fri proces på den fælles side for Danmarks Domstole

Gå til Rigsombudets hjemmeside

Sidst opdateret: 20. august 2019