Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

introtekst

Dødsfald

Hvad skal jeg gøre?

Når en person afgår ved døden skal dødsfaldet anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde boede.

Skifteretten skal tillige have meddelelse om dødsfaldet. Dette bliver normalt forestået af enten syslen, sygehuset, præsten eller bostedet, hvor vedkommende boede. Hvis dette ikke er tilfældet skal de pårørende tage kontakt til skifteretten.

Hvad gør skifteretten?

Ca. 4 uger efter dødsfaldet indkalder skifteretten til et møde for at finde ud af, hvem der er arvinger, og hvad der skal ske med afdødes bo. Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende. Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes aktiver.

Til dette møde bliver normalt den person indkaldt, som er angivet som kontaktperson ved anmeldelse af dødsfaldet til skifteretten. Skifteretten har på dette undersøgt om afdøde har oprettet noget testamente for notaren.

Den eller de personer, der møder til det første møde i skifteretten, vil blandt andet blive spurgt om andre testamenter eksisterer, om afdødes familiemæssige forhold, om afdødes formue- og gældsforhold og om navn, fødselsdato og adresse på arvinger.

På grundlag af det første møde i skifteretten vejleder skifteretten de mødende om, hvad der videre skal ske, og hvordan boet kan behandles.
Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 29. august 2019