Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelsesrådet

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Svendborg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.[Hvilken afdeling?]

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Den kan du finde her [link til lægeerklæring på hovedsiden]

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Svendborg postadresse på Christiansvej 41, 5700 Svendborg.


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten i Svendborg 

Du skal kontakte [info om kontakt her]

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Svendborg

Mange journalister kontakter Byretten i Svendborg, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Svendbog Byret har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:
Henrik Riis Andreasen 
Tlf: 9968 3223
Mail: hra@domstol.dk

Se den samlede liste over alle pressekontaktdommere i Danmarsk Domstole
[link til hovedsidens pressekontaktdommer-side] 

Retspræsident

Spørgsmål der vedrører retslister og e-mail service kan rettes til retspræsident:
Annie Højmark 
Tlf.: 9968 3224
Mail: annih@domstol.dk

Det er også retspræsidenten, der besvarer spørgsmål om civile sager og straffesager, fx om strafniveau, bevisvurderinger og retssagers behandling.

Funktionschef

Spørgsmål om fogedsager og tvangsauktioner, og om dødsboskifteret, konkurser og gældssaneringer rettes til funktionschef: 
Hans Engberg
Tlf.: 9968 3252
Mail: hbe@domstol.dk

Administrationschef

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til administrationschef:
Lars Iversen
Tlf.: 9968 3228
Mail: lariv@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen: 
Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til afdelingsleder:
Signe Elmelund Banke
Tlf.: 9968 3200
Mail: ser@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til svendborg@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt her [link til hovedsiden] 

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Se mere bestillig af og betaling for udskrift af dokumenter her [link til siden om Praktiske oplysninger]

Sidst opdateret: 27. juni 2019