Dommerudnævnelsesrådet

26 apr 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser april/2019

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. april 2019 holdt møde om besættelse af en række ledige stillinger.

En stilling som landsdommer i Østre Landsret
Dommer Mette Trandse Lyster Knudsen, Retten i Glostrup

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup
Specialkonsulent Jakob Friis Nolsø, Justitsministeriet

En stilling som dommer ved Retten i Kolding
Dommer Peter Hageman Christensen, Retten i Sønderborg

Seks stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelses- og finanslovskonstitution)
Dommer Jesper Stage Thusholt, Retten i Nykøbing Falster
Advokat Gitte Holm Bagge, Advokatfirmaet Kim Bagge
Borgerrådgiver Johan Busse, Københavns Kommune
Specialanklager Malene Stage Christensen, SØIK
Chef for Byggeri og Udbud Inge de Neergaard, Domstolsstyrelsen
Senioranklager Louise Pansa Lauemøller, Nordsjællands Politi

To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (uddannelseskonstitution)
Dommerfuldmægtig Anja Hedegaard Nielsen, kst. funktionschef ved Retten i Aarhus
Senioranklager Michael Bo Hansen, Grønlands politi

Fire stillinger som konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed
Retten i Viborg: Chefkonsulent Marianne Refsgaard Lund, Nævnenes Hus
Retten i Hillerød: Chefkonsulent Susanne Lehrer, Justitsministeriet
Retten på Frederiksberg: Dommerfuldmægtig Thomas Smed, Københavns Byret
Københavns Byret: Dommerfuldmægtig Mads Pedersen, Højesteret