Dommerudnævnelsesrådet

21 feb 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser februar/2019

Dommerudnævnelsesrådet har den 20. februar 2019 holdt møde om besættelse af en række ledige stillinger.

En stilling som landsdommer i Vestre Landsret
Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten

En stilling som dommer ved Retten i Kolding
Dommerfuldmægtig Jeanette Bro Fejring, Retten i Kolding

Dette var det sidste møde i Dommerudnævnelsesrådet for rådets formand Vibeke Rønne og de to offentlighedsrepræsentanter Flemming Eskildsen og Otto Juhl Nielsen. På rådets næste møde den 14. marts 2019 tiltræder højesteretsdommer Oliver Talevski som rådets formand. Desuden tiltræder Louise Feilberg og Knud-Erik Therkelsen som rådets to offentlighedsrepræsentanter.