Dommerudnævnelsesrådet

26 sep 2018

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser september/2018

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. september 2018 holdt møde om besættelse af en række ledige stillinger.

Retspræsident for Sø- og Handelsretten
Rådet påbegyndte behandlingen af stillingen som retspræsident for Sø- og Handelsretten. Behandlingen forventes afsluttet på rådets møde den 25. oktober 2018.

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (erfaringskonstitution)
Dommerfuldmægtig Dorte Charlotte Nørby, konstitueret dommer ved Københavns Byret
Dommer Bente Thanning, Retten i Svendborg

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)
Dommer Bo Bundgaard Rasmussen, Retten i Næstved
Retsassessor Martin Nyvang, Københavns Byret

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitution)
Senioradvokat Morten Adler-Nissen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
Advokat Frantz Sigersted-Rasmussen, Németz Sigetty Advokatpartnerselskab

Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitution)
Advokat Anders Hans Boserup Lauridsen, Horten
Advokat Mathias Staugaard Nielsen, Kristelig Fagforening

Konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed
Københavns Byret: Chefkonsulent Marie Mølsted, Justitsministeriet
Retten på Frederiksberg: Dommerfuldmægtig Kathrine Plougsgaard, Retten i Roskilde
Retten i Hillerød: Kontorchef Lars Solskov Lind, Justitsministeriet
Retten i Odense: Fuldmægtig Christina Bork Hansen, Kriminalforsorgen
Retten i Aalborg: Advokat Allan Christensen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab