Dommerudnævnelsesrådet

31 aug 2018

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser august/2018

Dommerudnævnelsesrådet har den 30. august 2018 holdt møde om besættelse af en række ledige stillinger.

En stilling som landsdommer i Østre Landsret
Dommer Jacob Nygaard Waage, Retten på Frederiksberg

En stilling som dommer ved Retten i Aarhus
Chefkonsulent Tine Børsen Smedegaard, Justitsministeriet

En stilling som dommer ved Retten i Viborg
Kontorchef Kristian Palmann Jensen, Skatteankestyrelsen

En stilling som dommer ved Retten i Lyngby
Kontorchef Ane Røddik Christensen, Justitsministeriet

En stilling som dommer ved Tinglysningsretten
Fuldmægtig Tina Birgitte Nors, Tinglysningsretten