Dommerudnævnelsesrådet

26 okt 2018

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser oktober/2018

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. oktober 2018 holdt møde om besættelse af en række ledige stillinger.

En stilling som retspræsident for Sø- og Handelsretten
Landsdommer Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret

To stillinger som landsdommer i Vestre Landsret
Fungerende vicestatsadvokat Thomas Klyver, Statsadvokaten i Viborg
Professor Claus Korsholm Rohde, Aarhus Universitet

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup
Specialanklager Martin Broms, Nordsjællands Politi

To stillinger som dommer ved Retten på Frederiksberg
Fungerende kontorchef Louise Falkenberg, Justitsministeriet
Kontorchef Jesper Jarnit, Justitsministeriet

En stilling som dommer ved Retten i Aarhus
Retsassessor Anette Fogh, funktionschef i retsafdelingen ved Retten i Aarhus