EMNE

Skifteformer C

Skifteretten kan bestemme, at et dødsbo skal behandles som boudlæg eller af en professionel bobestyrer. I andre tilfælde kan arvingerne vælge skifteform.

En række ting afgør, hvilke måder et dødsbo enten kan skiftes, skal skiftes, eller ikke må skiftes på. Ofte har arvingerne dog mulighed for at vælge skifteform. 

Bobehandlingen af et dødsbo kan kræve en del research, udregninger og papirarbejde. Og selv hvis dødsboet ikke skal behandles af en bobestyrer, kan familien og arvingerne godt vælge at bede en advokat om at hjælpe sig med at gøre boet op og afslutte det. 

Privat skifte C

Mange dødsboer kan behandles af arvingerne selv. Det kaldes et privat skifte og er en gør-det-selv løsning, hvor man sparer udgift til en bobestyrer.

Forenklet privat skifte C

Hvis der ikke skal betales boafgift af et dødsbo, kan arvingerne ofte behandle dødsboet som et forenklet privat skifte, der afsluttes meget hurtigt.

Boudlæg C

Boudlæg er den simpleste form for bobehandling, og den benyttes kun til at afslutte af dødsboer med en meget lille samlet værdi.

Uskiftet bo C

Uskiftet bo kan benyttes, hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, og der er fælles børn. Hvis afdøde havde egne børn, kan de kræve, at boet skiftes.

Ægtefælleudlæg C

Ægtefælleudlæg kan benyttes, hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, og hvis parrets samlede formue og gæld er under et vist beløb.

Bobestyrerbehandling C

Bobestyrerskifte er en skifteform, hvor en professionel bobestyrer sørger for at gøre dødsboets værdier og gæld op og afslutte boet.