Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Her kan du læse om kæremål der vedrører udelukkelse af forsvarer

Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer

Klage over en afgørelse om udelukkelse af en forsvarer sker ved kære.

Kære foretages ved at meddele det til den ret, der behandler straffesagen – enten mundtligt, når afgørelsen træffes, eller ved at skrive til den pågældende ret. Retten sender så sagen videre til Klageretten.

Kære af en afgørelse om udelukkelse af en forsvarer skal ske inden 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt.

Kæremål vedrørende genoptagelse af udeblivelsesdomme i straffesager

I visse straffesager kan den, der er blevet dømt som udeblevet, eller som har fået sin anke afvist på grund af udeblivelse mv., inden 14 dage begære sagen genoptaget over for den ret, som har afsagt dom i sagen.

Hvis genoptagelse nægtes af den ret, der har afsagt dom i sagen, kan afgørelsen indbringes for Klageretten.

Kære foretages ved at meddele det til den ret, der behandler straffesagen – enten mundtligt, når afgørelsen træffes, eller ved at skrive til den pågældende ret. Retten sender så sagen videre til Klageretten.

Kærefristen er 14 dage.

Vejledning for sager i Den Særlige Klageret

Har du brug for at se den generelle vejledning for alle typer sager i Den Særlige Klageret, kan du finde den her.

Gå til vejledning

Sidst opdateret: 17. september 2019