Bibeskæftigelsesnævnet

Om Bibeskæftigelsesnævnet

Her finder du oplysninger om nævnets opgaver, forretningsorden og sammensætning samt nævnets årsberetninger.

Praktiske oplysninger

Find adresse og kontaktoplysninger samt oplysninger om de kommende mødedatoer i nævnet.

Tilladelse til bibeskæftigelse

Her kan du se retningslinjerne for, hvornår en dommers bibeskæftigelse kræver nævnets tilladelse, hvornår der er indberetningspligt samt på hvilket grundlag nævnet ...

Offentlige og private råd og nævn

Hverv som medlem af et offentligt eller privat råd eller nævn må kun varetages af en dommer fra de overordnede retter enten ved lov eller med tilladelse fra bibeskæf...

Udpegning af medlemmer

Her kan du læse mere om, hvordan udpegningen af medlemmer foregår, når der ifølge loven skal udpeges en dommer fra Højesteret, landsretten, Sø- og Handelsretten ...

Tilsyn