I de fleste domme skal den tabende part betale for de advokatudgifter, som den vindende part har haft i forbindelse med sagen.

Dommeren fastsætter i dommen, hvor meget den tabende part skal betale til den vindende.

Beløbet fastsættes med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Det betyder, at den der vinder sagen, ikke altid får dækket alle sine udgifter til egen advokat.

Her på siden kan du finde rettens vejledende salærer og takster i forbindelse med de forskellige typer sager.

Salærtakster i småsager

Småsagsprocessen (den måde sagen behandles gennem retssystemet) er forenklet i i forhold til almindelige retssager. Det er den blandt andet, for at det skal være så nemt og billigt som muligt at lægge sag an og bruge retten til at få afgjort mindre konflikter.

Uanset om du er sagsøger eller sagsøgt, vil du modtage juridisk vejledning af dommeren. Det betyder, at du ikke altid har brug for en advokat i forbindelse med en småsag.

For at holde udgifterne nede er der faste takster for advokatens salær i forbindelse med en småsag. Taksterne er baseret på det antal timer, som en hovedforhandling varer. 

Se salærtakster for hovedforhandlede småsager

Salærtakster i fogedsager

Salærtakster i inkassosager

Kan jeg klage over min advokats salær?

Retsplejelovens § 126 stk. 2, indeholder et forbud mod, at advokater kræver højere salær, end hvad der er rimeligt. Loven indeholder dog ingen konkrete takster.

Efter nævns- og domspraksis skal advokaterne især tage hensyn til:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • den tid, advokaten har anvendt og
  • det resultat advokaten har opnået.

Hvis du er utilfreds med det salær, advokaten kræver, kan du klage til advokatnævnet. Det kan du læse mere om på Advokatsamfundets hjemmeside.

Gå til Advokatsamfundets hjemmeside

Sidst opdateret: 21. oktober 2019