Alle kan få gratis overordnet juridisk rådgivning hos Advokatvagten. Du skal opfylde nogle økonomiske betingelser for at få offentlig retshjælp til en konkret sag.

Du har ret til hos en advokat at få en gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen. Det er advokaterne hos Advokatvagten rundt om i landet, der tilbyder denne indledende gratis rådgivning og vurdering.

Ønsker du rådgivning, der ligger ud over dette, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling, kan du alt efter din økonomi evt. få offentlig retshjælp på trin 2 eller trin 3. For at få offentlig retshjælp på trin 2 og 3 skal du opfylde nogle økonomiske betingelser. Betingelserne bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Du kan kontakte en advokat og spørge om han eller hun giver offentlig retshjælp. Din byret kan oplyse dig om, hvilke advokater i din retskreds der giver offentlig retshjælp. Advokaten skal fortælle dig, hvad det vil koste dig, før han giver retshjælp.

Regler for retshjælp

Hvis du har en retshjælpsforsikring, skal du bruge forsikringen, før du kan få tilskud til offentlig retshjælp. Tjek med dit forsikringsselskab, om du har en retshjælpsforsikring, og om den dækker den sag, du ønsker rådgivning til.

Offentlig retshjælp dækker ikke:

 • sigtede/tiltalte i en straffesag
 • erhvervsdrivende
 • sager om gældssanering
 • sager der vedrører en offentlig myndighed, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang. Der kan dog gives retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse

Økonomiske betingelser

Du kan i 2019 få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3, hvis din personlige indkomst i 2017 inkl. tillæg af positiv kapitalindkomst var på mindre 329.000 kr.

Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, skal du kunne dokumentere forholdene for at få dem taget i betragtning. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2017 holde sig under 418.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.

Beløbene forhøjes med 57.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos dig som retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af dig.

Når du møder op i Advokatvagten

Når du møder op hos Advokatvagten, skal du medbringe:

 • eventuelle papirer om dit problem
 • din og din eventuelle ægtefælle/samlevers årsopgørelser fra forrige år
 • hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe dokumentation for dette

Om offentlig retshjælp trin 2

Følgende gælder ved offentlig retshjælp på trin 2:

 • Retshjælpen kan dække rådgivning og deltagelse i møder
 • Retshjælpen kan dække hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, for eksempel ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter
 • Retshjælpen koster maksimalt 1.090 kr. inkl. moms. Staten betaler 75 procent, og du betaler selv resten til advokaten

Om offentlig retshjælp trin 3

Følgende gælder ved offentlig retshjælp på trin 3:

 • kan gives ved tvister
 • kan gives hvis der er udsigt til at sagen ved yderligere advokatbistand kan blive afsluttet uden retssag
 • koster maksimalt 2.490 kr. inkl. moms. Staten betaler halvdelen, og du betaler selv den anden halvdel til advokaten

Sidst opdateret: 12. august 2019