Emne

Rådgivning og retshjælp

Retten kan bruge rådgivere som sagkyndige eller syn- og skønsmænd. Som borger har du mulighed for at få gratis retshjælp og søge om fri proces.

Her på siderne kan du både læse om dine muligheder for som borger at få gratis retshjælp og søge om fri proces og om de sagkyndige dommere samt syn- og skønsmænd. Som borger har du i visse civile sager også selv mulighed for at søge om syn og skøn i forbindelse med en retssag.

Offentlig retshjælp

Bliv klogere på dine muligheder for at få fuldstændig eller delvis gratis retshjælp hos en advokat, alt efter dit behov og din økonomi.

Fri proces

Du kan søge fri proces og få betalt alle sagsomkostninger og din advokat, hvis du opfylder særlige betingelser.

Sagkyndige

Her kan du læse mere om sagkyndige dommere og deres rolle i retssystemet og se, hvem retterne har beskikket.

Syn og skøn

Her kan du læse om, hvad det vil sige at afholde syn og skøn, og hvordan det foregår.