De familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter alle i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Kun hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen eller hvis du vælger at klage over Familieretshusets afgørelse i en sag, sender de sagen videre til familieretten under Danmarks Domstole. 

Hvordan er sammenhængen mellem Familieretshuset og familieretten?

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede dermed Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Børne- og Socialministeriet. Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretten har en lokal afdeling i hver enkelt retskreds og er en del af Danmarks Domstole under Justitsministeriet. 

Familieretten og Familieretshuset er altså to forskellige instanser, men der er etableret et overordnet samarbejde for at sikre, at du og din familie så vidt muligt oplever ét samlet forløb, hvis jeres sag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Bliver der taget hensyn til barnet i familieretten?

Ja. I familieretten vil hensynet til barnet veje tungest. Jeres forløb i familieretten er tilpasset, sådan at børns forhold bliver belyst på en relevant og hensynsfuld måde. Dommerne i familieretterne er vant til at sætte sig ind i og tage stilling til sager, som er følsomme og svære for de involverede parter, og hvor børn er en del af konflikten. 

Hvis der er børn involveret, vil forløbet i familieretten være tilpasset det enkelte barns behov, så oplevelsen bliver så tryg og skånsom som muligt. Hvis barnet skal udtale sig, vil det foregå som en fortrolig samtale mellem barnet, en børnesagkyndig psykolog og den dommer, som skal afgøre sagen. Og det vil foregå i lokaler, der er særligt indrettet til børn.

Læs om børnesamtalen

Derfor er der indrettet særlige lokaler med fokus på børns behov.

Se en kort film om, hvad der sker, når jeres sag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Informationsmaterialer om familieretten

Der er lavet en række trykte informationsmaterialer (pdf) om familieretten og om, hvad der sker, når en sag overgår til familieretten.

Se oversigt over sammenhængen mellem Familieretshuset og familieretten

Se et kort over Familieretshuset og afdelinger af familieretten

Se pjece om familieretten

Sidst opdateret: 08. oktober 2019