Hvis I skal separeres eller skilles, skal I henvende jer i Familieretshuset, uanset om I har børn sammen eller ej. Hvis I ikke kan blive enige, kan jeres sag ende i familieretten.

Familieretshusets behandling af jeres separation eller skilsmisse afhænger både af, om I er enige, og om I har børn sammen. Familieretshuset har en række muligheder for at hjælpe jer med at finde den løsning, der er bedst for jer. 

Hvad sker der, hvis vi ikke bliver enige i Familieretshuset?

Når jeres sag behandles i Familieretshuset, kan der ske én af to ting:

  • Familieretshuset træffer en afgørelse i jeres sag
  • Familieretshuset sender sagen videre til familieretten, som træffer afgørelse. 

Hvis Familieretshuset træffer en afgørelse, som du ikke er enig i, kan du bede om, at afgørelsen bliver sendt videre til familieretten. Her vil sagen i så fald blive behandlet igen, og en dommer vil træffe en afgørelse. Du kan ikke selv sende sagen til familieretten. 

Hvad hvis vi har børn sammen?

Hvis I har børn sammen, er det vigtigt, at jeres skilsmisse foregår så skånsomt for børnene som muligt. Derfor er skilsmisseprocessen lidt anderledes. 

Hvis I ikke har været separeret inden skilsmissen, og I har børn sammen, der er under 18 år, kan I først blive skilt efter en tre-måneders refleksionsperiode. I refleksionsperioden tilbyder Familieretshuset jer en rådgivnings- og afklaringssamtale. Samtalen kan hjælpe jer med at arbejde med jeres relation til hinanden og med at blive bedre til at forstå jeres børns reaktion på jeres skilsmisse.

Læs mere om refleksionsperioden på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis I har været igennem en separationsperiode, kan I godt blive skilt, uden at I endnu er blevet enige om forældremyndighed, bopæl og samvær. Hvis I har brug for hjælp til at blive enige, skal I kontakte Familieretshuset. 

Du kan her på hjemmesiden læse mere om, hvordan sager om forældremyndighed, samvær og barnets bopæl behandles i familieretten.

Læs mere om forældremyndighed

Læs mere om samvær 

Læs mere om barnets bopæl

Kan vi blive skilt, selvom vi er uenige om bodelingen?

I kan godt blive skilt, selvom I er uenige om delingen af jeres bo eller om forældremyndigheden over jeres fælles børn. Hvis I ikke kan blive enige om deling af jeres fælles formue, kan I bede skifteretten om hjælp.

Læs mere om deling af jeres fælles formue

Hvordan behandler familieretten min sag?

Familieretshuset sender alle relevante oplysninger om jeres sag videre til familieretten, men retten kan også hente yderligere oplysninger, hvis der er behov for dette. 

Derefter beslutter retten, hvordan jeres sag skal behandles. Retten kan fx beslutte, at jeres sag skal behandles i den forenklede familiesagsproces. Det kan betyde, at sagen afgøres, uden at du behøver at møde i retten.

Retten kan også indkalde jer til forberedende møder og siden til en hovedforhandling. Hovedforhandlingen er det afsluttende møde i retten, hvor du møder op med din advokat og sagen bliver fremlagt for dommeren.

Skal jeg betale for familierettens behandling af sagen?

Du skal ikke betale afgift for, at retten behandler din sag om skilsmisse.

Skal jeg bruge en advokat?

Der er ikke krav om, at du er repræsenteret af en advokat, men du kan altid vælge det selv. Advokater er uddannede til at rådgive om juridiske emner og til at føre retssager ved domstolene. Som udgangspunkt skal du selv betale for din advokat, men du kan ansøge om fri proces, som betyder at statskassen betaler for advokaten.

Læs om fri proces

Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du som udgangspunkt klage til landsretten. Dette kaldes anke. I nogle tilfælde kan du ikke anke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Ankefristen er fire uger.

Læs om dine klagemuligheder

Sidst opdateret: 16. september 2019