Emne

Familie og skilsmisse C

Alvorlige konflikter i en familie kan ende med at skulle afgøres af retten. Det kan fx være konflikter mellem forældre eller ægtefæller i forbindelse med skilsmisse.

De fleste uenigheder, der vedrører familie, skilsmisse og børn, bliver løst og afgjort i Familieretshuset. Hvis ikke dette lykkes, kan sagen i nogle tilfælde gå videre til retten. Ofte vil det være afdelingen for familieret ved den enkelte byret, der behandler og afgør sagen.

Barnets bopæl C

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om bopæl ender i familieretten.

Bortadoption C

Her kan du læse om, hvad der sker i familieretten, hvis du som forælder ikke ønsker at give samtykke til bortadoptering af dit barn.

Børnebidrag C

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis I er uenige om børnebidraget, og hvad der sker, hvis sagen ender i familieretten.

Børnebortførelse C

Hvis et barn bliver bortført fra udlandet til Danmark, er det familieretten i Danmark, der skal afgøre sagen.

Deling af fælles formue C

Læs mere om, hvordan man deler en fælles formue i forbindelse med skilsmisse og hvordan du kan få hjælp til delingen, hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige.

Faderskab og medmoderskab C

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om faderskab eller medmoderskab ender i familieretten.

Forældremyndighed C

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om forældremyndighed ender i familieretten.

Navnesager C

Her kan læse mere om, hvad der sker, hvis jeres uenigheder om navne ender som en sag i familieretten.

Samvær C

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om samvær ender i familieretten.

Skilsmisse C

Læs mere om, hvad der sker, når en skilsmissesag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Anbringelse uden samtykke C

En beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelse) kan ende hos domstolene.

Tvangsindlæggelse C

Tvangsindlæggelse er, når en person bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling mod personens vilje.

Udlevering af et barn C

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du får brug for hjælp til at få udleveret dit barn.

Værgemål C

Hvis en person svækkes alvorligt kan det være nødvendigt at udpege en værge til at forvalte personens økonomi eller personlige forhold.

Ægtefællebidrag A

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om ægtefællebidrag ender i familieretten.