Alle emner

Her får du en oversigt over alle borgerrettede emner og en kort beskrivelse af hvert enkelt emneområde.

Aktindsigt C

Her finder du information om hovedreglerne for aktindsigt, og hvordan du søger.

Anlæg civil sag C

Få information om civile sager, og hvordan de anlægges via systemet Minretssag.dk.

Dødsfald og arv

Her får du information om, hvad der praktisk og juridisk sker ved dødsfald og om skifterettens rolle.

Familie og skilsmisse C

Bliv klogere på rettens rolle i forbindelse med konflikter om børn og skilsmisse.

Forbud og påbud

Få information om dine muligheder for at beskytte dine rettigheder, fx i forbindelse med patent eller fortrolige oplysninger.

Forkyndelse

Vigtige beskeder forkyndes til dem, der skal have beskederne, så retten er sikker på, at de har modtaget dem. Forkyndelse kan ske på forskellige måder.

Gæld C

Her kan du få information om rettens rolle i situationer, der omhandler gæld.

Klagemuligheder C

Bliv klogere på dine muligheder for at klage over domme, afgørelser eller personer i retssystemet.

Konkurs og erhverv

Få overblik over domstolenes muligheder for at gribe ind i forbindelse med personlig konkurs, selskabskonkurs m.m.

Mortifikation C

Mortifikation handler om at genoprette rettigheder til dokumenter og værdipapirer, der er blevet væk.

Notar

En notar kan fx verificere underskriften på et testamente eller overensstemmelsen mellem kopi og original.

Rådgivning og retshjælp

Her kan du blive klogere på dine muligheder for retshjælp og på domstolenes brug af rådgivere.

Sagsomkostninger C og B

Her kan du læse om de omkostninger, der er forbundet med en retssag og hvem, der skal betale dem

Tvangsauktioner C

Afdelingen for fogedret ved landets byretter kan gennemføre tvangsauktioner over ejendomme og andre værdier.

Boligret C

Boligretten behandler sager om husleje m.m., hvor parterne ikke kan nå til enighed. Boligretten er en del af byretten.

Familieret A

Hver byret har en afdeling for familieret. Her kan du læse om de sager, familieretten behandler.

Fogedret C

Hver byret har en afdeling for fogedret, der håndterer sager, hvor en part ønsker at gennemtvinge et krav over for en anden part.

Skifteret

Hver byret har en afdeling for skifteret. Her kan du læse om forskellige sager, som skifteretten behandler.

Straffesager C

Her kan du læse om domstolenes behandling af straffesager, og om hvordan sagerne gennemføres og bedømmes m.m.

Retssagsprøver