Retten i Aalborg

19 aug 2019

Retten i Aalborg

Straffesager uge 34

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-08-2019 kl.09:00. Retssal B. Rettens j.nr.: SS 7-7751/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Erik Nielsen
Sagen drejer sig om: forsøg på indbrudstyveru
Advokat: Rasmus Amandusson
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-75211-01115-18
Sagen drejer sig om: Forsøg på indbrudstyveri
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-75211-01115-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-08-2019 kl.09:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 18-3570/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stine Fuglsang Bech-Korsgaard
Sagen drejer sig om: spirituskørsel
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-80201-00579-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
19-08-2019 kl.09:00. nævningeretssalen. Rettens j.nr.: SS 6-4126/2019
Flerdommersag
Retsmødet er offentligt
Dommer: Gitte Kuhlwein
Dommer: Katrine Waagepetersen
Dommer: Jette F. Skole
Sagen drejer sig om: Manddrab
Advokat: Søren Beckermann
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-73111-00001-18
Sagen drejer sig om: Manddrab
Advokat: Jakob Buch-Jepsen
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-73111-00001-18
 
Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
19-08-2019 kl.09:00. Retssal E. Rettens j.nr.: SS 8-5003/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Kristina Skovbo Hauerslev
Sagen drejer sig om: Frist
Advokat: Martin Cumberland
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-73251-00060-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-08-2019 kl.09:30. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 18-3569/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stine Fuglsang Bech-Korsgaard
Sagen drejer sig om: spirituskørsel
Advokat: Thomas Carlsen
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-80201-00389-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-08-2019 kl.09:45. Retssal A. Rettens j.nr.: SS 18-2094/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Holm Trøst
Sagen drejer sig om: spirituskørsel
Advokat: Dorthe Giessing
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-80116-00005-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-08-2019 kl.10:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 18-3568/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stine Fuglsang Bech-Korsgaard
Sagen drejer sig om: spirituskørsel
Anklagemyndighed: PA
Politiets journalnr.: 5100-80201-00443-18