Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking.

Vi anbefaler, at du booker en tid via vores online bookingsystem, som du finder til højre her på siden.

Du kan dog også møde op i nedenstående tidsrum, hvor du dog må påregne, at der kan være ventetid.

- Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 12.30 til kl. 15.00
- Tirsdag og fredag fra kl. 8.30 til kl. 12.00
(vedr. fredag se evt. feltet "Ekstraordinære telefon- og åbningstider" på forsiden af rettens hjemmeside)

OBS:
Følgende onsdage kan man som en forsøgsordning booke tid hos notaren i tidsrummet fra kl. 15.00 til kl. 17.30:

2. oktober 2019
6. november 2019
4. december 2019

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du skal ikke bestille tid i vores onlinebooking til dette. Du skal i stedet sende en mail eller ringe til os.

Mail: doedsbo.alb@domstol.dk
Telefon: 9968 8400
 - tryk 3

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

 

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Det ene eksemplar skal have en forside bestående af en fast blanket (se link nedenfor)
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Aalborg modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette og underskrive fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside.
Du skal bruge NemID for at logge ind.
Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du udover retsafgiften, betale for transporten

Sidst opdateret: 29. august 2019