Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Aalborg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Kontaktoplysninger til retten finder du typisk på din indkaldelse.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du ovenfor i feltet "Kontakt rettens afdelinger".

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Aalborg følgende postadresse:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg


Besøg retten med en klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Hvis du ønsker at komme med en skoleklasse eller en større gruppe, bør du træffe aftale med retten på forhånd.

For at komme på besøg skal denne blanket udfyldes.

Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel. Hvis du har lavet en aftale med retten, vil du få besked, hvis retsmødet bliver aflyst, og vi kan tage en snak om, hvad vi kan gøre i stedet.

Hvis du har spørgsmål, inden du reserverer et besøg, kan retten kontaktes på fkt-vagt-alb@domstolsstyrelsen.dk

Kenddinret.dk

Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning

Folkeskolens 9. og 10. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 9. og 10. klasse. Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder:

  • Rettens arbejde
  • Retssystemet 
  • Retssalen

Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk:
Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.

Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisningen.

Ved ankomsten bliver I normalt vist til rette af rettens personale, og efter retsmødet kan der stilles spørgsmål til dommeren, anklageren og/eller forsvareren, så I kan få forklaring på ting, der er foregået under retsmødet. I kan også spørge om mere generelle forhold.  Dog kan der somme tider være så travlt i retten, at der ikke bliver tid til denne service.

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Til Pressen

Oplysninger af praktisk karakter til pressen

Fotografering/billedoptagelser
Billedoptagelser i rettens bygninger og i rettens gård er ikke tilladt, medmindre rettens præsident har givet tilladelse hertil.

Aktindsigt
Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger.

Anmodninger om aktindsigt bedes sendt til: aalborg@domstol.dk

Læs mere om reglerne for aktindsigt her.

Henvendelser fra pressen kan i øvrigt ske til pressekontaktdommer Lars Krunderup på mail lark@domstol.dk

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 23. august 2019