Retten i Aalborg

01 apr 2019

Retten i Aalborg

Familieretten

Behandling af familieretlige sager pr. 1. april 2019.

Et nyt familieretligt system indføres pr. 1. april 2019, hvor Familieretshuset erstatter Statsforvaltningen, og sagerne ved domstolene indbringes for familieretten. Tanken med det nye system er i højere grad at skabe samlede og helhedsorienterede forløb for familierne med barnet/børnene i centrum og med anerkendelse af barnets behov for at blive hørt om dets egne forhold. Familieretten vil fremover behandle blandt andet følgende sager:

  • sager efter forældreansvarsloven om forældremyndighed og bopæl,
  • sager om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl og samvær,
  • faderskabssager,
  • sager om fastsættelse af samvær,
  • sager om fastsættelse af ægtefælle- og børnebidrag,
  • sager om navnelov

Der kan læses mere om det nye familieretlige system her.

Samtalerum Familieretten

Familierettens samtalerum til børnesamtaler