Retten i Aalborg

01 jan 2019

Retten i Aalborg

Info om retslister

Offentliggørelse af retslister finder sted senest onsdag før den kommende uge, og retslisterne slettes ugen efter sidste retsdag.

Hasteberammede sager vil ikke altid fremgå af retslisten på hjemmesiden.

Aflysning af retsmøder vil ikke blive annonceret. Vær opmærksom på, at tvangsauktioner ofte aflyses med meget kort varsel.

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 42 af 10. januar 2019 om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer m.v.

En fuldstændig retsliste er opslået på infoskærme i retsbygningen.

Som hovedregel er der offentlig adgang til retsmøderne. Dommeren kan dog i den enkelte sag beslutte at lukke dørene for offentligheden. Visse sagstyper behandles altid for lukkede døre (ægteskabssager, faderskabssager og lignende samt forberedende retsmøder). Disse medtages ikke på retslisten.

Det understreges, at der kan forekomme ændringer i retslisterne.