Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Fri proces

I de fleste tilfælde er det Civilstyrelsen, der skal have din ansøgning, hvis du vil søge fri proces. I andre sager kan Retten i Svendborg give dig fri proces. Det kan du læse mere om her, hvor du også kan se de økonomiske betingelser. 

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Svendborg, på tlf: 99 68 32 00.

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Svendborg retskreds er der fire advokatvagter:

Svendborg

Rådhuset indgang B, Ramsherred, 5700 Svendborg. Der er åbent hver torsdag kl. 15.00-16.30 - og der kan trækkes nummer fra klokken 14.30. Advokatvagten i Svendborg er lukket hele juli og første torsdag i august, samt mellem jul og nytår.

Ringe

Biblioteksbygningens mødelokale, Algade 40, 5750 Ringe. Der er åbent den sidste torsdag i måneden kl. 16.00-17.00. Advokatvagten i Ringe er lukket i hele juli.

Nyborg

Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg, indgang fra Rådhussmøgen mellem Nørregade og Nørrevoldgade. Der er åbent den første torsdag i måneden og anden torsdag i august mellem 16.00-17.00. Advokatvagten i Nyborg er lukket i hele juli og første torsdag i august.

Faaborg

Fåborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, 5600 Fåborg. Der er åbent hver torsdag 16.30-17.30. Advokatvagten i Fåborg har lukket i hele juli.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 88 44 21 10. I Svendborg retskreds ydes der fortrinsvis retshjælp til borgere på Langeland og Ærø.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00.

Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside her.

Klagemuligheder

Hvis du ikke kan acceptere en afgørelse, der er truffet af Retten i Svendborg, har du som hovedregel mulighed for at klage over afgørelsen til landsretten.

Læs mere her

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces.

Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk.

Gratis gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Gældsrådgivning henvender sig særligt til udsatte borgere, som har behov for finansiel rådgivning. Forbrugerrådet Tænk giver gratis hjælp til personer med lav indkomst og stor gæld.

Du kan få personlig gældsrådgivning, hvis du har:

  • Lav indkomst
  • Stor gæld
  • Et lavt rådighedsbeløb

Du kan læse mere om Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning her.

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Svendborg retskreds:

Advokat Birgitte Kirkegaard,
Vestergade 2 C, 5700 Svendborg, Tlf. 7230 1315

Advokat Charlotte Kjærgaard,
Algade 33, 5750 Ringe, Tlf. 6262 1048

Advokat Claus Olsen,
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2124

Advokat Jakob Thrane,
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Jess Lykke Gregersen,
Kanalvej 4, 5600 Fåborg, Tlf. 7010 1199

Advokat Keld Astrup Sørensen,
Østergade 1A, 5600 Fåborg, Tlf. 4346 6400

Advokat Michael Meyn
Havnepladsen 3 A, st., 5700 Svendborg, Tlf. 6222 7722

Advokat Peter Bang-Olsen,
Gl. Torv 2, 5800 Nyborg, Tlf. 6531 1441

Advokat Susanne Bundgaard Geil,
Torvet 2, 5900 Rudkøbing, Tlf. 6251 1032

Advokat Susanne Rasmussen,
Torvegade 12A, 5600 Fåborg, Tlf. 6261 4465

Advokat Søren Ole Knudsen,
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Thomas Hess-Petersen,
Kullinggade 31C,1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Svendborg:

Advokat Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 00 

Advokat Henning Moritzen
Havnepladsen 3A, 2. sal, 5700 Svendborg
Tlf. 63 14 20 20

Medhjælpere i gældssaneringssager

Advokat Claus Olsen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 21 24

Advokat Michael Vestergaard
Ramsherred 7, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 21 01 01

Advokat Stig H. Pedersen
Kullinggade 31C,1, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 00

Advokat Susanne Bundgaard Geil
Torvet 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 10 32

Advokat Susanne Schou Johnsson
Vestergade 2 C, st., 5700 Svendborg
Tlf. 72 30 13 15

Sidst opdateret: 18. juli 2019