Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Gå til online booking her.

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.
Mail: 
adm.sve@domstol.dk

Du skal kontakte Retten i Svendborg telefonisk på tlf. 9968 3205, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Læs mere om notarens opgaver her

Notar på Ærø

Notaren har træffetid på Ærø på Ærøskøbing Bibliotek, Søndergade 16B, 5970 Ærøskøbing ca. en gang om måneden. Her skal du ikke bestille tid, men blot møde op med dine dokumenter.

Notaren er næste gang på Ærø onsdag den 24. maj 2019 kl. 15.00-15.30.

Det skal du medbringe

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • Det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • Officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • Penge til at betale retsafgiften. Retten i Svendborg modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente her

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Læs mere om fremtidsfuldmagter hos domstolene her

Læs mere om fremtidsfuldmagter hos Familieretshuset her.

Husk venligst at medbringe sags referencen som fremtidsfuldmagten er oprettet under på tinglysning.dk

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du derudover betale for transporten

Særligt for virksomheder

Skal du have notarbekræftet et dokument for et firma, skal du huske tegningsudskrift fra CVR og eventuel fuldmagt. Tegningsudskriften må ikke være ældre end 4 uger.

Udkørende notar

Hvis du er sengeliggende eller ikke er i stand til at møde op på rettens kontor, kan underskrivelsen for notaren finde sted som udkørende andre steder, fx i hjemmet.

Du kan aftale tid på tlf. 99 68 32 05.

Ved udkørende testamente, hvor der ikke medvirker advokat, kører notaren med taxa, der betales af testator.

NB! Ved notarforretninger udenfor notarkontoret, kan der kun betales med kontanter.

Sidst opdateret: 17. september 2019